Thì tương lai gần - Near future tense

Thì tương lai gần - Near future tense Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng, công thức của thì tương lai gần và phân biệt thì tương lai đơn với thì tương lai gần ‘‘be going to’’ nhé! 1. Cách dùng thì tương lai gần (near... xem chi tiết
 

Thì tương lai đơn - Simple future tense

Thì tương lai đơn - Simple future tense Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng, công thức và dấu hiệu nhận biết của thì tương lai đơn nhé! 1. Cách dùng thì tương lai đơn (Simple future tense) - Diễn đạt một quyết định... xem chi tiết
 

Thì hiện tại hoàn thành - Present Perfect Tense

Thì hiện tại hoàn thành - Present perfect tense Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng, công thức và dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành; phân biệt thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn nhé! 1. Cách dùng thì... xem chi tiết
 

Quá khứ tiếp diễn - Past continuous tense

Quá khứ tiếp diễn - Past continuous tense Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng, công thức và những lỗi thường gặp của thì quá khứ tiếp diễn nhé! 1. Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous tense) - Diễn tả... xem chi tiết
 

Thì quá khứ đơn - Past simple tense

Thì quá khứ đơn (Past simple tense) Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng, công thức và dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn nhé! 1. Cách dùng thì quá khứ đơn (Past simple tense) - Diễn tả một hành động đã xảy ra và... xem chi tiết
 

Thì hiện tại tiếp diễn - Present Continuous Tense

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous Tense) Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, công thức và dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn nhé! 1. Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn... xem chi tiết
 

Thì hiện tại đơn - Present simple

Thì hiện tại đơn (Present simple tense) Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng thì hiện tại đơn, công thức và dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn nhé! 1. Cách sử dụng thì hiện tại đơn (Present simple tense) - Diễn tả ... xem chi tiết