Cô giáo Vũ Thị Lê Vy

2005 – 2009: Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

2012 – 2014: Thạc sỹ Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Cô Lê Vy đã có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho nhiều trình độ, lứa tuổi khác nhau, nhiều khóa học khác nhau như TOEIC, tiếng Anh giao tiếp phát âm, tiếng Anh A2 B1 B2, tiếng Anh chuyên ngành du lịch khách sạn, tiếng Anh chuyên ngành y khoa.

Cô giáo Trần Hải Yến

2008 – 2012: Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

2014 – 2016: Đại học Southern New Hampshire – Hoa Kỳ

Cô Hải Yến chuyên giảng dạy các lớp giao tiếp, phát âm, tiếng Anh B1, B2

Cô giáo Trần Thị Ánh Tuyết

2006 – 2010: Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

2012 – 2014: Thạc sỹ Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Cô Ánh Tuyết có nhiều kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp, phát âm, TOEIC

Cô Ngô Thị Khánh Ngọc

2006 – 2010: Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

2010 – 2012: Thạc sỹ Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Cô Khánh Ngọc chuyên giảng dạy các lớp tiếng Anh giao tiếp, phát âm