Sách 10 bộ đề thi Đọc hiểu Vstep B1-B2-C1

250,000

Sách gồm 40 bài Đọc hiểu Vstep có đáp án và hướng dẫn trả lời chi tiết (10 Vstep practice tests)