Aptis writing | Bài mẫu Writing Aptis Part 1-2-3-4

Giới thiệu về bài thi Aptis Writing Test

Bài thi Aptis writing test bao gồm có 4 phần thi bao gồm viết câu trả lời ngắn cho các câu hỏi trên mạng xã hội đến viết email thân mật và trang trọng. 

  • Tổng số phần thi Aptis writing: 4
  • Thời gian làm bài: 50 phút
  • Dạng bài: viết câu trả lời ngắn, viết đoạn, viết thư

Lưu ý khi làm bài thi Aptis Writing

Nhiều thí sinh gặp phải một số lỗi khi làm bài thi Aptis Writing. Vì vậy, hãy lưu ý những điểm sau để tránh mắc phải các lỗi thường gặp trong bài thi Aptis writing nhé.

  • Hãy đọc kỹ câu hỏi để biết yêu cầu từng phần thi Aptis Writing như thế nào. Như vậy, bạn sẽ không bị trả lời lạc đề.
  • Kiểm tra kỹ lại bài viết Aptis writing của mình và sửa ngay các lỗi sai về ngữ pháp, chính tả hay dấu câu.
  • Sử dụng đa dạng các cấu trúc câu như câu đơn, câu ghép, câu phức.
  • Phải viết thành câu hoàn chỉnh hoặc đoạn hoàn chỉnh theo yêu cầu của đề bài.

Aptis Writing Part 1

Aptis Writing Part 1 kiểm tra kiến thức viết ở mức độ từ/ cụm từ. Trong phần này, thí sinh đóng vai là thành viên của một câu lạc bộ hoặc của một khoá học, một hoạt động nào đó và phải trả lời 5 câu hỏi từ các thành viên khác trong câu lạc bộ. Thí sinh không phải viết câu hoàn chỉnh mà chỉ trả lời sử dụng các từ vựng ngắn gọn.

Aptis Writing Part 1

Aptis Writing Part 2

Aptis Writing Part 2 kiểm tra kiến thức ở cấp độ câu. Trong phần này thí sinh điền thông tin vào một biểu mẫu. Thí sinh được yêu cầu viết từ 20 đến 30 từ cho mỗi câu trả lời. Trọng tâm của Aptis writing part 2 là thí sinh viết câu đúng chủ đề, ngữ pháp, chính tả và dấu câu.

Aptis Writing Part 2

Aptis Writing Part 3

Aptis Writing Part 3 viết câu trả lời cho 3 câu hỏi trên mạng xã hội. Mỗi câu trả lời cần đảm bảo độ dài từ 30 đến 40 từ. Thí sinh phải trả lời tất cả các câu hỏi với nội dung phù hợp, viết đúng chính tả, ngữ pháp và các câu phải được liên kết với nhau một cách chặt chẽ.

Aptis Writing Part 3

Aptis Writing Part 4

Aptis Writing Part 4 yêu cầu thí sinh viết thư thân mật và trang trọng. 

  • Email 1: Thí sinh viết một lá thư thân mật cho một người bạn trong câu lạc bộ. Lá thư có độ dài từ 40 đến 50 từ.
  • Email 2: Thí sinh viết thư trang trọng cho một người không quen biết, thường là chủ tịch của câu lạc bộ và đưa ra các đề xuất liên quan đến câu lạc bộ. Độ dài của email 2 khoảng 120 đến 150 từ.

Lưu ý, trong phần Aptis writing Part 4 này thí sinh phải đảm bảo viết đúng theo văn phong thân mật hay trang trọng. Ngoài ra, bạn cũng cần phải lưu ý sử dụng đa dạng vốn từ vựng, ngữ pháp và các phương tiện liên kết ý.

Aptis Writing Part 4

Xem thêm: Hướng dẫn thi Aptis Reading Part 1-2-3-4

Hướng dẫn thi Aptis Speaking Part 1-2-3-4

Bài mẫu Writing Aptis

Bài mẫu Writing Aptis Part 1

You want to join a travel club. You have 5 messages from a member of the club. Write short answers (1-5 words) to each message.

Example  

How are you?

I’m fine, thanks.

1. What do you usually do in the morning?

I usually go jogging.

2. What is your favourite place?  

My favorite place’s Da Lat.

3. What is your favourite animal?      

I like cats.

4. What is the weather like today?     

It is sunny.

5. What is your favourite time of year?

The spring

Bài mẫu Writing Aptis Part 2

Part 2: You are a new member of a travel club. Fill in the form. Write in sentences. Use 20-30 words. You have 7 minutes in total. Please tell us why you are interested in travel.

I am interested in travelling for some reasons. Firstly, it helps me release stress and boost my mood. Besides, I can broaden my knowledge about cultures and life in new places. Finally, I can meet more new people and make more new friends.

Bài mẫu Writing Aptis Part 3

Part 3: You are a member of a travel club. You are talking to three other members in the travel club chat room. Talk to them using sentences. Use 30 to 40 words per answer. You have 10 minutes in total. Answer all three questions.

Sam: Hi! Welcome to the club. Can you remember the first time you went on a journey by yourself? What was it like?

My earliest journey by myself was a bus tour around Hanoi city. It was the first time I visited the capital city so I decided to take a journey by bus to enjoy city views. It was very amazing because I saw a lot of beautiful and famous places.

Miguel: Welcome! What are the most interesting places to visit in your country?

I think the most exciting places to go sightseeing in my country are Ha Long Bay, Nha Trang, etc. For example, Ha Long Bay is famous for its stunning limestone mountains. Nha Trang is a beautiful coastal city with long sandy beaches and crystal-clear water.

Michelle: What is the most exciting journey you’ve been on?

I’d say that the most interesting trip I have experienced was the one to Nha Trang. I felt very excited to see golden beaches and stunning landscapes there. Besides, I played a lot of watersports such as diving, windsurfing and so on, which was very amazing.

Bài mẫu Writing Aptis Part 4

Part 4: You are a member of a travel club. You received this e-mail from the club.

Dear Member,

We are writing to tell you that the famous travel writer Mr David Price will unfortunately not be able to attend our next club meeting. Although Mr Price will not be there to sign copies of his new book Around The World In Eighty Ways, members of the club will be able to buy a copy at the price of twenty five pounds. If you would like to reserve a copy of the book, please contact the club secretary.

Write an e-mail to your friend. Write about your feelings and what you think the club should do about the situation. Write about 50 words. You have 10 minutes.

Hi Lona,

How is it going?

 I am disappointed about the notice that Mr. David Price will not take part in our next club meeting. However, he still sells his new book without being signed for the price of 25 pounds. It is a little bit expensive, so I think he should reduce the price of the book. Otherwise, maybe he can arrange another visit to our club.

Best wishes,

Write an e-mail to the president of the club. Write about your feelings and what you think the club should do about the situation. Write 120-150 words. You have 20 minutes.

Dear Sir,

I am writing with regard to the situation with David Price’s book. I was informed that he will not attend our club meeting. However, he still sells copies of his new book without his signature.

When reading this notice, I felt very frustrated because it is unreasonable to purchase a copy of the book without being signed by the writer for the price of 25 pounds. Due to this, I have no intention of buying one copy. I make sure that other club members have the same feeling as me.

To deal with this problem, I suggest that the club ask Mr. Price to reduce the price of the book. Otherwise, maybe he can sign copies of his book in advance so that the club can sell it for £25 per copy at the meeting. Another option is the club can arrange another talk for Mr. Price to host so that he can share more about his travels and club members can ask him some questions.

I hope you will take my suggestion into account.

Yours faithfully,

Xem thêm: Đề thi Aptis mẫu có đáp án chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *