Đăng ký học

1. Học viên/người giám hộ của học viên có thể tự chọn đăng ký học các khóa đào tạo hiện có của trung tâm nếu tự thấy mình có khả năng theo học chương trình đó.

2. Nếu học viên chưa xác định được trình độ của mình thì phải tham dự kỳ thi xếp lớp do Trung tâm tổ chức.

 

Chuyển đổi lớp học

1. Trong tuần lễ đầu của khóa học, Trung tâm giải quyết chuyển đổi lớp học/khóa học khi học viên không đáp ứng yêu cầu về trình độ của khóa học khi điều kiện về phòng học và giáo viên cho phép.

2. Sau thời hạn nêu trên, học viên không thể chuyển sang học khóa sau hoặc chuyển nhượng cho người khác học.

 

Hoàn học phí

1. Học viên có thể yêu cầu được hoàn học phí trước ngày khai giảng một tuần và học viên được nhận lại 90% học phí. Sau ngày khai giảng, Trung tâm sẽ không giải quyết hoàn học phí trong mọi trường hợp.

2. Hồ sơ yêu cầu hoàn học phí gồm có:
- Đơn yêu cầu hoàn học phí.
- Hóa đơn thu học phí.

 

Nhiệm vụ của học viên

1. Đóng học phí đầy đủ, đúng hạn và mang theo hóa đơn thu học phí khi đến lớp học; xuất trình giấy tờ tùy thân khi có yêu cầu;

2. Học đúng lớp, đúng thời khóa biểu của lớp học mà học viên đã đăng ký. Không cho người khác mượn hóa đơn thu học phí để vào học tại Trung tâm.

3. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập, thực hành, dự kiểm tra do trung tâm đề ra;

4. Kính trọng giáo viên, cán bộ của Trung tâm.

4. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Trung tâm;

5. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học viên phải có văn hóa, phù hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi.

6. Trang phục của học viên phải lịch sự, sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi và môi trường sư phạm, thuận tiện cho việc học tập và hoạt động tại Trung tâm.

 

Các hành vi bị cấm đối với học viên

1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của giáo viên, nhân viên và học viên khác của Trung tâm.

2. Gian lận trong khi thi, kiểm tra.

3. Đánh bạc; vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy, vũ khí, chất cháy nổ, các loại hóa chất độc hại, văn hóa phẩm đồi trụy.

4. Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh ở nơi học và ở nơi công cộng.

5. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học.

6. Các hành vi vi phạm pháp luật khác.