ĐỀ THI VSTEP WRITING – HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

de thi vstep

Kỳ thi VSTEP là kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ của Việt Nam với 6 bậc tham chiếu khung năng lực ngoại ngữ của Châu Âu, để có thể làm tốt bài thi VSTEP thi việc luyện đề thi VSTEP để nắm rõ kiến thức cũng như cấu trúc đề thi là vô cùng quan trọng. Quá trình luyện đề cũng là quá trình giúp bạn tích lũy kiến thức, từ vựng ngữ pháp và cải thiện khả năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. 

sach luyen thi vstep writing

CẤU TRÚC ĐỀ THI VSTEP WRITING 

Đề thi VSTEP Writing bao gồm 2 phần là Viết Thư và Viết Luận

Phần 1: Viết thư – Chiếm 1/3 tổng điểm bài thi VSTEP Writing Viết thư/Email có độ dài khoảng 120 từ

Phần 2: Viết luận – Chiếm 2/3 tổng điểm bài thi VSTEP Writing, bài thi viết luận VSTEP yêu cầu độ dài 250 từ theo các chủ đề cho sẵn, thí sinh sẽ dùng trải nghiệm, kiến thức của bản thân nếu lên ý kiến quan điểm về vấn đề đó và giải thích lập luận của mình.

Tùy từng trình độ mong muốn mà bạn có thể có kế hoạch học tập và ôn luyện khác nhau, thế nhưng để có thể làm tốt phần thi VSTEP Writing này thì bạn vẫn cần phải ôn luyện các dạng đề VSTEP writing phổ biến, làm quen thật nhiều đề thi, để đến khi vào bất kỳ chủ đề nào bạn cũng có thể làm tốt.

ĐỀ THI VSTEP WRITING

Nowadays there are many TV programs. But instead of watching educational programs, news or documentary films, more and more people prefer to watch TV shows, soap operas or serials. And this negatively affects knowledge acquisition skills.

What are the causes and effects of this tendency?

Giải đề thi VSTEP Writing B1, B2, C1
Topic: Preference of entertainment TV programs over educational programs

Bài mẫu Writing B1 VSTEP 

Paraphrasing the topic

 • TV programs
 • TV programming
 • Educational programs ~ Video shows with educational content
 • Entertainment programs ~ Television shows for amusement

ĐỀ THI VSTEP – OUTLINE

 1. Introduction

Introducing the topic and thesis statement

 1. Body

Causes

 • People have busy lifestyle – do not have time to watch educational programs
 • Entertainment programs such as shows, soap operas or serials allow people to release stress.

Effects

 • Affect knowledge acquisition skills => Lack of learning and knowledge
 • Misunderstandings due to inaccurate information
 1. Conclusion

Summary of the main points

ĐỀ THI VSTEP – MODEL ESSAY

TV is a big part of many people’s lives. However, it is noticed that instead of watching educational programs or news, people choose to watch TV shows, soap operas, and serials. This has a bad impact on learning new things and getting knowledge. This essay will discuss the causes and effects of this tendency.

There are several reasons why people watch more TV shows and soap opera. Firstly, these days people seem to have a very busy life. People do not have a lot of time to watch educational programs, so they pick something that is easy to follow and does not take a lot of thinking. Also, these programs are entertaining and help people forget about their problems.

The effects of this trend are serious. One bad result is that this preference for entertainment over educational programs affects knowledge acquisition skills. When people watch TV shows and soap operas, they are not exposed to new information and ideas, which means they do not learn much. Moreover, the information in these programs is often not accurate, which can lead to misunderstandings.

In conclusion, the trend of watching TV shows and soap operas instead of educational programs is bad for knowledge acquisition skills. People should try to watch educational programs and engage in active learning activities. This will help them get new knowledge and skills and make their TV time more meaningful. By making this change, people can have a better understanding of the world and be prepared for what’s to come.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *