ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

  • Đã hoàn thành khóa học khóa tiếng Anh giao tiếp KEY
  • Có trình độ tiếng Anh cơ bản muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh
  • Muốn giao tiếp tiếng Anh tự nhiên và trôi chảy hơn

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  • Có khả năng nói tiếng Anh có trọng âm từ, âm cuối, có ngữ điệu
  • Khả năng phản xạ tiếng Anh tốt
  • Nắm vừng gần 2000 từ vựng tiếng Anh
  • Thành thạo giao tiếp về 14 chủ đề quen thuộc, có kỹ năng kéo dài cuộc hội thoại và phát triển cuộc hội thoại một cách tự nhiên.
  • Biết cách thuyết trình bằng tiếng Anh