TẶNG 04 ĐỀ THI THỬ ONLINE

Thi thử Vstep Online không chỉ giúp bạn thành thạo kỹ năng thi trên máy tính mà còn đánh giá tổng thể khả năng thi đạt chứng chỉ tiếng Anh Vstep ở trình độ nào. Vì vậy, thi thử Vstep Online sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí thi thật từ 1.5 đến 1.8 triệu/ lần thi thực tế.

CÁC KHOÁ HỌC VSTEP ONLINE