Hướng dẫn thi Aptis Reading Part 1-2-3-4

Giới thiệu chung về bài thi Aptis Reading

Aptis Reading là một trong 5 phần thi của bài thi Aptis do Hội đồng Anh phát triển. 

Bài thi Aptis Reading bao gồm có 4 phần thi được sắp xếp theo độ khó tăng dần. Thí sinh làm bài thi trong 30 phút. 

  • Reading Part 1 Sentence comprehension: Hoàn thành câu 
  • Reading Part 2 – Text cohesion: Thí sinh sắp xếp lại các câu theo đúng trật tự đoạn văn 
  • Reading Part 3 – Opinion Matching: Thí sinh nối 7 nhận định với 4 người theo thông tin bài đọc về 4 người.
  • Reading Part 4 – Long text comprehension: Chọn tiêu đề phù hợp cho mỗi đoạn văn

Aptis Reading Part 1

Trong phần thi Aptis Reading Part 1, thí sinh hoàn thành câu với 3 gợi ý cho sẵn. Phần thi đọc hiểu Part 1 này sẽ đánh giá khả năng đọc hiểu câu của thí sinh bằng cách điền từ vào chỗ trống với từ thích hợp.

aptis- reading-part-1

Bạn phải chọn từ đúng dựa trên những từ đã cho sẵn để hoàn thành câu 

Mẹo làm bài thi Đọc hiểu Aptis Part 1: Hãy đọc kỹ câu đã cho và các lựa chọn trả lời.

Aptis Reading Part 2

Phần thi Aptis Reading Part 2 có hai bài. Mỗi bài có 6 câu tạo thành một đoạn văn hoặc một đoạn hướng dẫn hoàn chỉnh. Tuy nhiên, các câu đã bị xáo trộn và nhiệm vụ của thí sinh là sắp xếp lại các câu đó theo đúng trật tự. 

 

aptis reading

Bạn phải sắp xếp các câu theo trận tự đúng 

Phần đọc hiểu Part 2 sẽ kiểm tra kiến thức về liên kết trong văn bản. Tức là, thí sinh phải tìm được các “manh mối” liên kết giữa các câu với nhau, ví dụ như liên từ hay đại từ được sử dụng.

Mẹo làm bài thi Reading Part 2

– Đọc kỹ tất cả các câu đã cho

– Tìm các liên từ (because, so, although…) hay các đại từ (they/ we/ he/ she…) để tìm mối liên hệ giữa các câu.

– Sắp xếp các câu theo đúng trật từ logic về ý nghĩa.

Xem thêm: Bài mẫu Writing Aptis tại đây.

Aptis Reading Part 3

Phần thi Đọc hiểu Aptis Part 3 yêu cầu thí sinh nối các nhận định đã cho với đúng người. Trong phần này, thí sinh đọc thông tin về 4 người về cùng một chủ đề. Sau đó, thí sinh đọc 7 nhận định cho sẵn và quyết định xem các nhận định này do người nào nói.

Phần thi Đọc hiểu Aptis Part 3 kiểm tra kỹ năng đọc hiểu văn bản ngắn.

Mẹo làm bài thi Reading Part 3

– Đọc các câu nhận định và gạch chân các từ khoá

– Đọc kỹ từng đoạn nói về quan điểm của mỗi người.

– Nối nhận định đã cho với người phù hợp.

Aptis Reading Part 4

Trong bài thi Aptis Reading Part 4, thí sinh đọc một văn bản dài (750 từ) và đề bài cho sẵn 8 tiêu đề (headings). Nhiệm vụ của bạn là nối tiêu đề với các đoạn văn. Sẽ luôn có thừa 1 tiêu đề. Bài thi Aptis Reading Part 4 kiểm tra khả năng đọc hiểu văn bản dài. 

Phần 4 đọc hiểu đoạn văn và tìm ra nội dung chính của đoạn văn đó, đây cũng là phần dài và khó nhất trong bài thi đọc hiểu Aptis.

Mẹo làm bài thi Reading Part 4

– Đọc lướt qua bài đọc xem nội dung chính của bài về chủ đề gì.

– Đọc kỹ các tiêu đề

– Đọc kỹ từng đoạn và nối với tiêu đề phù hợp. Lưu ý tìm các từ/ cụm từ đồng nghĩa giữa tiêu đề và đoạn văn.

Xem thêm: Hướng dẫn thi Aptis Speaking tại đây.

Tài liệu ôn thi Aptis Reading

Anh ngữ Vivian đã tổng hợp bộ tài liệu ôn thi Aptis Reading với hệ thống Aptis Online ôn thi đủ 4 kỹ năng. Các bài đọc hiểu luyện tập có đáp án và hướng dẫn chi tiết giúp thí sinh dễ dàng hiểu tường tận nội dung bài đọc và rút kinh nghiệm cho những bài tập đọc hiểu Aptis tiếng Anh đạt kết quả cao hơn.

Xem thêm: Đề thi Aptis có đáp án tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *