Sách bài tập tiếng Anh lớp 8 Global Success – Kết nối tri thức có đáp án

Các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Global Success

Sách bài tập tiếng Anh lớp 8 Global Success – Kết nối tri thức có đáp án do trung tâm Anh ngữ VIVIAN xuất bản và được kiểm duyệt nội dung tại NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sách bài tập tiếng Anh lớp 8 viết theo bộ sách Global Success – bộ sách Kết nối tri thức. Cuốn sách không chỉ tổng hợp kiến thức toàn diện về từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh lớp 8, phát âm mà còn cung cấp các bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 giúp học sinh thực hành và mở rộng kiến thức toàn diện 4 kỹ năng.

Sách bài tập tiếng Anh lớp 8 Global Success có đáp án được chia thành 2 tập, mỗi tập sách gồm 6 units.

tiếng Anh lớp 8 Global Success - Kết nối tri thức có đáp án

Tiếng Anh lớp 8 Global Success 

Phần lý thuyết

Trong phần này, sách tổng hợp kiến thức từ vựng, ngữ pháp và phát âm. Điều này giúp học sinh ôn tập và nắm vững kiến thức có thể áp dụng vào bài tập thực hành.

Các chủ đề từ vựng tiếng Anh lớp 8 Global success

Unit 1 Leisure time

Unit 2 Life in the countryside

Unit 3 Teenagers

Unit 4 Ethnic groups of Viet Nam

Unit 5 Our customs and traditions

Unit 6 Lifestyles

Unit 7 Environmental protection

Unit 8 Shopping

Unit 9 Natural disasters

Unit 10 Communication in the future

Unit 11 Science and technology

Unit 12 Life on other planets

tiếng Anh lớp 8 Global Success đầy đủ 4 kỹ năng

Các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Global Success

Các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Global Success

Unit 1 Động từ chỉ sự yêu ghét

Unit 2 Sánh sánh hơn của trạng từ

Unit 3 Câu đơn và câu ghép

Unit 4 Câu hỏi Yes/No và câu hỏi với Wh-questions

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Unit 5 Mạo từ

Unit 6 Thì tương lai đơn

Câu điều kiện loại 1

Unit 7 Câu phức với mệnh đề chỉ thời gian

Unit 8 Thì hiện tại đơn diễn tả hành động trong tương lai

Unit 9 Thì quá khứ tiếp diễn

Unit 10 Giới từ chỉ địa điểm và thời gian

Đại từ sở hữu

Unit 11 Câu gián tiếp (câu trần thuật)

Unit 12 Câu gián tiếp (câu hỏi)

Các chủ đề phát âm trong sách bài tập tiếng Anh lớp 8 

Các chủ đề phát âm trong sách bài tập tiếng Anh lớp 8 

Các chủ đề phát âm trong sách bài tập tiếng Anh lớp 8 

Unit 1 Âm /ʊ/ và /uː/

Unit 2 Âm / ə/ và /ɪ/

Unit 3 Âm / ʊə/ và / ɔɪ/

Unit 4 Âm /k/ và /g/

Unit 5 Âm /n/ và / ŋ/

Unit 6 Âm /br/ và /pr/

Unit 7 Âm /bl/ và /kl/

Unit 8 Âm /sp/ và /st/

Unit 9 Âm kết thúc bằng -al và -ous

Unit 10 Âm kết thúc bằng -ese và -ee

Unit 11 Trọng âm câu

Unit 12 Ngữ điệu trong câu liệt kê

Phần bài thực hành

Phần bài thực hành chứa các bài tập cơ bản và nâng cao giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng và mở rộng kiến thức. Các bài tập được thiết kế phù hợp với lứa tuổi và với từng kỹ năng, bao gồm phát âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nói và nghe, giúp học sinh cải thiện tất cả các khía cạnh của tiếng Anh.

phan mem hoc tieng anh lop 8

III. Phần bài kiểm tra:

Sau mỗi đơn vị bài học, sách cung cấp phần bài kiểm tra tiếng Anh để học sinh kiểm tra kiến thức đã học. Điều này giúp học sinh làm quen với các dạng bài kiểm tra thường gặp trong chương trình học tại trường và giúp các em nâng cao điểm số của môn học.

Tặng kèm phần mềm học tiếng Anh lớp 8

Cuốn sách còn đi kèm với phần mềm học cùng sách, bao gồm mã QR học từ vựng, luyện nghe và nói tiếng Anh theo từng đơn vị bài học. Điều này giúp các em phát âm chuẩn xác và nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh. 

phan mem hoc tieng anh lop 8

Phần mềm học tiếng Anh lớp 8

Xem thêm: Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *